Διασύνδεση SoftOne – Woocommerce

Η σύνδεση του SoftOne με το Woocommerce είναι μεγάλο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις.
Η διασύνδεση μας θα κάνει τη ζωή σας εύκολη.

Η λειτουργικότητά μας:

  • Εισαγωγή και ενημέρωση προϊόντων και των δεδομένων τους από το SoftOne στο Woocommerce
  • Συγχρονισμός αποθέματος και τιμής όλων των προϊόντων SoftOne με το Woocommerce
  • Δημιουργία νέων πελατών στο SoftOne εάν δεν υπάρχουν ήδη.
  • Αναζήτηση πελατών στο SoftOne μέσω ΑΦΜ ή email, με βάση το εάν η παραγγελία woocommerce είναι επαγγελματικό τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής
  • Δημιουργία νέων παραγγελιών στο SoftOne αφού ανακτήσουμε ή δημιουργήσουμε τα στοιχεία ενός πελάτη.
  • Ολοκληρωμένο αρχείο καταγραφής σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα.
Από 700€

Πείτε μας για το έργο σας, τα σχέδια και τις ιδέες σας.