Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτή η Πολιτική Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει για τον τρέχοντα ιστότοπο καθώς και για όλους τους ιστότοπους που ανήκουν στην philanthropy.gr ltd. Μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν επίσης η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μας. Για χρήση υπηρεσιών που παρέχει η philanthropy.gr ltd. συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων της, ισχύουν πρόσθετοι όροι. Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από και όλες οι συναλλαγές με την philanthropy.gr ltd. διέπονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Η αποδοχή αυτής της Πολιτικής Όρων και Προϋποθέσεων σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας, καθώς και όλες τις άλλες νομικές σημειώσεις ή όρους μας.

Αυτή η Πολιτική Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει για όλους όσους επισκέπτονται οποιονδήποτε ιστότοπο που ανήκει στην philanthropy.gr ltd. Πρέπει να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε ιστότοπους της philanthropy.gr ltd. ή αποστείλετε οποιαδήποτε στοιχεία σε εμάς.

Η πρόσβασή σας στους ιστότοπους της philanthropy.gr ltd υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι ενδέχεται να ενημερώνονται από εμάς κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση των ιστοσελίδων μας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, καθώς και με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων Υπηρεσία, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Είστε υπεύθυνοι για την περιοδική εξέταση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, για τις ισχύουσες αλλαγές. Η χρήση αυτού του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση από εμάς οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς) ή δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτόν τον ιστότοπο, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

α. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε σε αυτόν και σε όλους τους ιστότοπούς μας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Κάθε άτομο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η philanthropy.gr ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

β. Η philanthropy.gr ltd. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Η philanthropy.gr ltd. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΙΤΛΩΝ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η philanthropy.gr ltd. ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ η philanthropy.gr ltd. ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

γ. Η philanthropy.gr ltd. δεν ευθύνεται και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα, την επικαιρότητα και την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που λαμβάνεται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερσυνδέσμων προς ή από ιστότοπους τρίτων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ιστότοπο, η philanthropy.gr ltd. δεν θα επεξεργάζεται, λογοκρίνει ή άλλως ελέγχει οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτα μέρη σε οποιονδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, αίθουσα συνομιλίας ή άλλα παρόμοια φόρουμ που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του. Επομένως, τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτες και δεν υποστηρίζονται από την philanthropy.gr ltd.

δ. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν μελλοντικές δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της philanthropy.gr ltd. σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις και επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι δηλώσεις για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πραγματικές εξελίξεις ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβλέπονται και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ικανοτήτων και των αποφάσεων της philanthropy.gr ltd., της σταθερότητας των εμπορικών της σχέσεων και των γενικών οικονομικών συνθηκών. Η philanthropy.gr ltd. προτίθεται να ενημερώνει τους ιστότοπούς της σε τακτική βάση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

α. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να μην διαταράξετε ή υποκλέψετε τις ηλεκτρονικές μας πληροφορίες που δημοσιεύονται στους ιστότοπούς μας ή σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας. Συμφωνείτε επίσης να μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν χαρακτηριστικά ασφαλείας των ιστότοπών μας και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

β. Χορηγείτε στην philanthropy.gr ltd. το δικαίωμα χρήσης όλου του περιεχομένου που ανεβάζετε ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε σε αυτόν τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου της philanthropy.gr ltd. με οποιονδήποτε τρόπο philanthropy.gr ltd. επιλέγει, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αντιγραφής, προβολής, εκτέλεσης ή δημοσίευσής του σε οποιαδήποτε μορφή, την τροποποίηση, την ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό ή τη δημιουργία ενός παράγωγου έργου με βάση αυτό.

γ. Εκτός εάν ρητά δηλωθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την philanthropy.gr ltd., καμία εμπιστευτική σχέση δεν θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης αυτού του ιστότοπου προβεί σε οποιαδήποτε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την philanthropy.gr ltd. (όπως σχόλια, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες κ.λπ.). Αν ένας ιστότοπος της philanthropy.gr ltd. απαιτεί ή ζητά να παρέχονται τέτοιες πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), η philanthropy.gr ltd. θα τα αποκτήσει, θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα διατηρήσει με τρόπο σύμφωνο με την Πολιτική Απορρήτου μας. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω επικοινωνία και κάθε πληροφορία που υποβάλλεται με αυτήν θα θεωρείται μη εμπιστευτική και η philanthropy.gr ltd. θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, δημοσιεύει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έρευνας, ανάπτυξης, κατασκευής, χρήσης ή πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες. Ο αποστολέας οποιασδήποτε πληροφορίας στην philanthropy.gr ltd. είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της ειλικρίνειας και της ακρίβειάς του και της μη παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή ιδιωτικότητας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι πληροφορίες (έγγραφα και σχετικά γραφικά) που δημοσιεύονται στους ιστότοπούς μας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της philanthropy.gr ltd., εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους βάσει σύμβασης με την philanthropy.gr ltd., τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της. Χορηγείται άδεια χρήσης όλων αυτών των πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι (1) η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα. (2) η χρήση των πληροφοριών είναι μόνο για ενημερωτική και μη εμπορική ή προσωπική χρήση. (3) οι πληροφορίες δεν τροποποιούνται με κανέναν τρόπο. και (4) δεν χρησιμοποιούνται γραφικά που διατίθενται από τους ιστότοπούς μας ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Η philanthropy.gr ltd. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους παρόχους και σας απαγορεύεται η διανομή τέτοιου υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτό. Εκτός από την ανωτέρω άδεια, καμία άδεια ή δικαίωμα, ρητή ή σιωπηρή, δεν παραχωρείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος της philanthropy.gr ltd.

Καμία χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες της philanthropy.gr ltd., υπηρεσιών και προϊόντων στις ιστοσελίδες μας δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της philanthropy.gr ltd., εκτός από σκοπό της αναγνώρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και είναι προσβάσιμο στις ιστοσελίδες μας με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερώσετε την philanthropy.gr ltd. παρέχοντας στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων μας τα ακόλουθα γραπτώς:

-Την ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.

-Ταυτοποίηση του υλικού που φέρεται ότι είναι παραβατικό και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να επιτρέπουν στην philanthropy.gr ltd. να εντοπίσει το υλικό.

-Το όνομά σας, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

-Δήλωσή σας ότι έχετε την καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση παραβιάζει δικαιώματα και δεν επιτρέπεται.

-Δήλωση, που τιμωρείται με την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

-Η ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για να υποβάλετε ειδοποίηση για παραβίαση που ισχυρίζεστε, επικοινωνήστε με την philanthropy.gr ltd. στην ακόλουθη διεύθυνση:

PHILANTHROPY.GR Ε.Π.Ε.
Λεονταρίου 23 & Μεγακλέους 1,
Κάντζα, 15351,
Αθήνα, Ελλάδα

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η philanthropy.gr ltd. δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας στο διαδίκτυο. Κατανοούμε τη σημασία του απορρήτου για τους πελάτες μας και τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Η χρήση προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης από εμάς διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας και με την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κατά την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων ταυτοποίησης στην philanthropy.gr ltd., ενώ η philanthropy.gr ltd. διαθέτει δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή υποκλοπής, δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ασφάλειας. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, η philanthropy.gr ltd. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ) ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η Philanthropy.gr ltd. ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η philanthropy.gr ltd. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΡΗΤΑ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η philanthropy.gr ltd. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το υλικό, τις πληροφορίες και τις απόψεις που παρέχονται, δημοσιεύονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω των ιστοσελίδων της. Η εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά, πληροφορίες και απόψεις γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η philanthropy.gr ltd. αποποιείται κάθε ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων της ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ της philanthropy.gr ltd., ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η philanthropy.gr ltd., Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Ή ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΙΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΟΧΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ philanthropy.gr ltd. ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η philanthropy.gr ltd. ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ philanthropy.gr Ltd.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το αντικείμενό της. Οι ιστοσελίδες της Philanthropy.gr δημιουργούνται και λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι ελληνικοί νόμοι θα ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων. Εάν ένα αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, συμφωνείτε ότι οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από την αντίθετη ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορείτε να υποβάλετε αξίωση ή αγωγή, που να προκύπτει ή σχετίζεται με την philanthropy.gr ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Πείτε μας για το έργο σας, τα σχέδια και τις ιδέες σας.