Υπάρχει μια σημαντική ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Google Analytics, του Google Ads και του Meta Pixel (Facebook Pixel), που επηρεάζει επίσης το SEO.

Η Google έχει εφαρμόσει την προδιαγραφή Google Consent V2 (πολύ αυστηρή ειδικά για την Ευρώπη). Εάν ο ιστότοπός σας δεν είναι συμμορφούμενος με αυτήν την προδιαγραφή, τα στατιστικά στοιχεία, οι διαφημίσεις και οι διασύνδεση με τις διαφημιστικές πλατφόρμες είτε θα δυσλειτουργούν, είτε θα λειτουργούν ανεπαρκώς.

Προσφέρουμε υπηρεσία για έλεγχο, εγκατάσταση ή επισκευή για τα ακόλουθα, σε έναν ιστότοπο WordPress:

 1. Όλα τα tracking scripts που απαιτούνται για την σωστές μετρήσεις
 2. Google Analytics Metrics
 3. Google Ads Conversions
 4. Meta/Facebook Pixel
 5. CAPI (Facebook Conversions API)
 6. TikTok Pixel
 7. Google Merchant Center
 8. Cookies & Google Consent V2
 9. Product XML Feed for Google, Facebook, TikTok

Κόστος Εργασιών: Προσφορά 200€ +ΦΠΑ (από 300€ +ΦΠΑ) εφάπαξ

Επίσης, έχουμε την υπηρεσία SEO Σε Προσφορά, με μηνιαία συνδρομή (ελάχιστη διάρκεια 3 μήνες) με τα εξής, για ιστότοπο WordPress:

 1. Εγκατάσταση και αξιοποίηση κατάλληλων premium plugins (αξίας >500€ +ΦΠΑ)
 2. Extended SEO (Technical, On-site, white hat Off-site)
 3. Συνεχής έλεγχος σωστής λειτουργίας των καταγραφών Google Analytics, Google Ads Conversions, Meta Pixel, Tiktok Pixel.
 4. Συνεχής έλεγχος διασύνδεσης και προϊόντων σε Google, Facebook, TikTok.

Κόστος Εργασιών: Προσφορά από 200€ +ΦΠΑ (κανονική τιμή από 300€ +ΦΠΑ) ανα μήνα

* Αυτές οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών σε Google, Facebook, TikTok. Η ρύθμιση και η διαχείριση των διαφημιστικών καμπανιών είναι μια διαφορετική υπηρεσία, αλλά μπορεί να συνδυαστεί για να δημιουργήσει εξοικονόμηση και καλύτερα αποτελέσματα.

Πάρε την προσφορά τώρα!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.