Υπηρεσίες

Φιλοξενία Ιστοσελίδας

We are committed to choose the best infrastructures in the world. All our web hosting infrastructure is managed exclusively by our company, so we have full control.

Currently, for our shared hosting packages we use the world’s fastest cloud server infrastructure provided by UpCloud. If a specific location is requested and not available with the UpCloud available data centers, or depending on availability, we use other providers as well. They are all World Class Infrastructure approved, like OVH, Vultr, Linode, Digital Ocean, Rackspace, IBM, AWS, Google Cloud etc. We never use cheap data centers.

Also, we offer packages that actually fit your needs, rather than packages that cost too much without the need. Rest assured, you are choosing a top quality service.

Διαχειριζόμενοι διακομιστές

Θέλετε να έχετε τον δικό σας διακομιστή σε υποδομή παγκόσμιας κλάσης. Ωστόσο, οι περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς διαχείριση ή η διαχειριζόμενη λύση που προσφέρουν είναι πολύ ακριβή. Είμαστε εδώ για να ρυθμίσουμε και να συντηρήσουμε τον διακομιστή σας εύκολα και οικονομικά. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε μια κορυφαία υποδομή ή μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε πάροχο.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε: τον διακομιστή, τον πίνακα ελέγχου και τη διαχείριση!

Σχεδόν στην τιμή της κοινής φιλοξενίας Ιστού για ισοδύναμους πόρους,
έχετε τον δικό σας διακομιστή!

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Good Web Design is not just “design”. We can convert a design into a functional website, friendly towards visitors, but also towards search engines, so you can be found and visitors can get to know about you easily. We can take your material and make it communicate with your audience, fluently and effectively.

We will help you build an online store that sells your products or services easily and professionally. We can build a custom web application, a WordPress plugin, a Magento store or a simple blog, in order to materialize your vision. All you need to do is to prepare your material. Even if you have difficulty with this, we can help you!

Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Web Design is not enough. Many features are offered with professional themes and with professional or even free plugins. There are two hidden challenges with this fact. First, an inexperienced user will end up with a DIY dead end. The problem is around the corner. Second, a demanding user will ask features that are not provided exactly as needed.

We are here to solve these limitations. Working with code is our expertise. We can take your website steps further with custom development. We can modify existing code or write new code.

Web development is the non-design aspect of your website. It is the most important part, the foundation. Speed and SEO depend on this behind-the-scenes work. Proper functionality or advanced functionality can only be achieved with proper code.

Ειδικοί στο WordPress

Εργαζόμαστε με εφαρμογές που βασίζονται στην PHP σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, το WordPress/Woocommerce είναι η κορυφαία τεχνογνωσία μας.

Συντήρηση

We can help you maintain your website properly. We can handle backup, restore, disaster recovery plan and perform all maintenance updates on all software. We can offer maintenance with virtually zero downtime.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Μπορούμε να βρούμε και να διορθώσουμε σφάλματα σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Προσαρμοσμένα Πρόσθετα/Κώδικας

Εάν έχετε φανταστεί ένα πρόσθετο που δεν υπάρχει, ή μια λειτουργικότητα για τον ιστότοπό σας, μιλήστε μας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αν είναι δυνατόν.

Ασφάλεια

For servers and websites. Even if you think you have been targeted by very mean hackers, we can help you with securing your online business. If you consider your online presence important, take precautions before it is too late. We can help you with proactive or with reactive level security.

Υπηρεσίες Blockchain

Εάν θέλετε το δικό σας blockchain ή ένα έργο σε οποιοδήποτε blockchain, στείλτε μας ένα μήνυμα. Υποστηρίζονται όλα τα μεγάλα Blockchains: Ethereum, Tron, Solana, Matic κ.λπ.

Πείτε μας για το έργο σας, τα σχέδια και τις ιδέες σας.